Lazy Marie : Circus Maximus

Published on October 28th, 1999


* * * * * * * * * * * *

Circus Maximus - 5 avonden per jaar zien - horen - voelen - eten - drinken - 16mm film - super 8 film - video - computer - internet - fotografie - muziek - live performances - installaties - rondleidingen - interviews - discussies - lichtshows - zitten - lopen - dansen - loungen

Circus Maximus – 5 avonden per jaar

zien – horen – voelen – eten – drinken – 16mm film – super 8 film – video – computer – internet – fotografie – muziek – live performances – installaties – rondleidingen – interviews – discussies – lichtshows – zitten – lopen – dansen – loungen

circus maximus organiseert haar avonden op wisselende locaties in utrecht: theaters – clubs – musea – kerken – galerieën. oude grenzen verdwijnen en vermenging van verschillenden disciplines leidt tot vernieuwing in kunst en kunstpresentatie. gevestigde en aankomende kunstenaars krijgen de kans zich te presenteren bij een breed publiek. in een ontspannen sfeer beleeft het publiek een afwisselend en actief programma. circus maximus is hét podium voor performance, installaties en vertoningen van de meest verrassende projecten op audiovisueel gebied.

programmateam: Annet, Arianne, Maarten, Melissa, Petra, Theus en Wendy

programma overzicht 2000:

Ekko 17 maart 2000
Michiel van Bakel
Coolhaven
dj Per
Jungme Fritzenkotter
Jeroen Kooijmans
Maarten van der Leeden
Todd Matsumoto
Lin de Mol
Martijn Veldhoen
Mels van Zutphen
presentatie: Eric Wie

Schiller Theater 26 april 2000
eddie d
Mariska van Gelder
Hendrik Niefeld
Maarten van der Leeden
Impakt preview
Portable Jelle
Erik Wesselo
Albert Wulffers
Sonja Wyss
presentatie: Kuno Terwindt

Huis aan de Werf 22 september 2000
Karel Doing
Susanne Hofer
Frans Hofmeester
Janneke Küpfer
Jeroen Offerman
Sanne en Robin Vogel
Sophie Whettnall
Sonja Wyss
Mark Bain en Tero Nahua
de eenminutentape: van binnen naar buiten
presentatie: Klaar van der Lippe

Moira 15 december 2000
Claire Barrett
Oerd van Cuijlenborg
Rogier Frensdorf
Menno Heijstek
Jay (Hotel)
Stanislaw Mucha
Aïda Ruilova
Matt White
Yuri A
Theatre of Hell
MEERTV
Harrie
presentatie: PJ Roggeband

Ekko 24 november 2000 – Live Visual
eddie d & DJ Tommie
Hotel
ReMi
Solidrocketboosters

De Vloer 26 januari 2001 – Live Visual
Alt 139
Barcode
VJ Flavor
DJ Hipster
Martijn Jansen & Huub Roelvink
Loes Lee & Peter Maneater

 

Lazy Marie

Lazy Marie produceert autonome audiovisuele projecten en organiseert laagdrempelige presentaties van eigenzinnig audiovisueel werk. We streven naar projecten waarin beide aspecten – produktie en vertoning – aan bod komen door het verlenen van opdrachten aan kunstenaars. Lazy Marie beperkt zich niet tot één medium, maar richt zich op het vermengen van verschillende media en hun beeldtaal: Film, video & computer – in filmzaal, galerie & openbare ruimte. Voorwaarde is dat de audiovisuele werken persoonlijk, vormvernieuwend en autonoom zijn. Lazy Marie beweegt zich op het grensvlak van filmkunst en beeldende kunst en stimuleert het eigenzinnig gebruik van audiovisuele middelen, ten einde een bijdrage te leveren aan een levendig audiovisueel klimaat in Nederland, en de regio Utrecht in het bijzonder.

Circus Maximus is een van de projecten van Stichting Lazy Marie. Sinds de oprichting van Lazy Marie zijn er met vaste regelmaat vertoningsavonden georganiseerd, voorheen de Zwelgfilmavond genaamd. Vanaf 1999 werd deze avond in een meer uitgebreidere vorm gebracht onder de noemer Circus Maximus. Behalve films en video wordt er ook aandacht besteedt aan performances, muziek en andere vormen van audiovisuele kunst.

Oude grenzen tussen de verschillende kunstdisciplines verdwijnen en vermenging van verschillende kunstdisciplines leiden tot vernieuwingen in kunst en kunstpresentatie. In het project Circus Maximus worden deze ontwikkelingen gestimuleerd door audiovisuele kunst te presenteren op diverse locaties in de stad en niet alleen binnen het geijkte circuit van filmzalen of tentoonstellingsruimtes. Bij het selecteren van de locaties wordt gekeken naar nieuwe presentatiemogelijkheden.

Onze doelgroep beperkt zich niet tot een deskundig publiek van kunststudenten, kunstenaars, galeriehouders etc. We spreken zowel een publiek aan dat geïnteresseerd is in ontwikkelingen op het audiovisuele terrein als in muziek en performancekunst; publiek dat in een ontspannen ambiance een afwisselend en actief programma wil beleven. Maar we willen ook, met name bij de Live Visual avonden, een publiek opzoeken dat niet actief culturele instellingen bezoekt. Door het aanbieden van eigenzinnige live optredens waarin muziek en beeld elkaar ontmoeten, wil Circus Maximus het publiek confronteren met en bewuster maken van audiovisuele kunst.

 

Live visual avond Circus Maximus nodigt kunstenaars/ vormgevers uit om een live audiovisuele avond vorm te geven, te programmeren en uit te voeren.

Uitgangspunten:

 


* * * * * * * * * * * *

T O    T O P