Een Keuze

Published on November 26th, 1998


* * * * * * * * * * * *

Axis vroeg een twintigtal kunstinstellingen maximaal drie favoriete, recente aankopen van vrouwelijke kunstenaars te selecteren voor een tentoonstelling, met daarbij een verantwoording van hun keuze. In deze catalogus een inleiding over de toename van het aantal professioneel functionerende kunstenaressen, de namen van de geselecteerde kunstenaressen en de verantwoording voor de keuze.

tentoonstelling met werk van kunstenaressen uit museumcollecties
27 nov t/m 6 dec, Grote Kerk, Den Haag

Een keuze presenteert werken van hedendaagse Nederlandse kunstenaressen die recentelijk door Nederlandse musea zijn aangekocht. Op verzoek van Axis maakten vierentwintig museumdirecteuren / conservatoren een selectie van twee à drie favoriete aankopen. Zij kozen onder andere voor werken van Charlotte Schleiffert (Stedelijk Museum, Amsterdam), Marlene Dumas (Stadsgalerij Heerlen), Carla Klein (Gemeentemuseum Den Haag), Suzan Drummen (Bonnefantenmuseum, Maastricht), Ansuya Blom (Instituut Collectie Nederland, Rijswijk) en Isik Tüzüner (Museum voor Moderne Kunst, Arnhem) – ZIE BIJLAGE.
Axis vroeg hen deze selectie toe te lichten aan de hand van de bij de aankopen gehanteerde kwaliteitscriteria, en hun persoonlijke fascinatie voor het geselecteerde werk te verduidelijken. Een keuze toont 66 werken van 46 verschillende kunstenaressen: installaties en schilderijen, films en foto’s, sculpturen en tekeningen. De toelichting bij de werken maakt duidelijk dat kwaliteitscriteria zich niet gemakkelijk in woorden laten vangen. Kennis, ervaring en persoonlijke fascinatie zijn veelal doorslaggevend bij het verwerven van een kunstwerk. De tentoonstelling geeft een goede indruk van zowel de diversiteit als de kwaliteit van het werk van Nederlandse kunstenaressen dat zich in de musea bevindt.
Een inleidend artikel, geschreven door Riet van der Linden, publiciste, en de teksten van de musea over hun keuze zijn te verkrijgen tijdens de tentoonstelling en op te vragen bij Axis.

Op verzoek van het Stedelijk Museum Amsterdam maakt de beeldend kunstenaar Lara Schnitger speciaal voor Een keuze een installatie in het koor van de Grote Kerk.

Mevr. M.H.J. van Wieringen, directeur dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn van de Gemeente Den Haag, opent op 26 november om 17.00 uur Een keuze. Berteke Waaldijk, co-auteur van Feministische openbaarheid. De Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898 leidt de tentoonstelling in.

Een keuze vindt plaats in het kader van de herdenking van de Nationale Tentoonstelling Vrouwenarbeid 1898. Met dank aan: VSB Fonds Den Haag en Omstreken, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting en Mama Cash.

 

Symposium
Een snelle opmars. Vrouwen in de beeldende kunst
Maandag 30 november, 20.00 uur

Grote Kerk, Den Haag. Toegang f 5,-

Gekoppeld aan de tentoonstelling vindt er een symposium plaats die betrekking heeft op de huidige generatie vrouwelijke kunstenaars. Hoe komt het dat in een relatief kort tijdsbestek van vijf à tien jaar steeds meer vrouwelijke kunstenaars zich een plaats hebben verworven binnen de Nederlandse kunstwereld? Is de markt simpelweg rijp voor meer vrouwen in deze sector of heeft de feministische strijd van de afgelopen dertig jaar hieraan een bijdrage geleverd? Het symposium richt zich, behalve op het sociologische aspect, vooral op de veranderingen en ontwikkelingen met betrekking tot het werk van vrouwelijke kunstenaars. In hoeverre kan men spreken van een kwalitatieve verbetering van het werk van vrouwen? En welke rol speelt de sekse van de maker bij zijn/haar keuze van medium en onderwerp?

Voorzitter: Madeleine van Lennep, secretaris van de Raad voor Cultuur
Deelnemers:

Sandra Smallenburg, kunstrecensent NRC
Lex ter Braak, directeur De Vleeshal, Middelburg
Lydia Schouten, beeldend kunstenaar
Dominic van den Boogerd, directeur De Ateliers
Lara Schnitger, beeldend kunstenaar
Riet van der Linden, publiciste

 


* * * * * * * * * * * *

T O    T O P