Capturing online cultures, or storytelling as method

Published on November 29th, 2018


* * * * * * * * * * * *

Much progress has been made to develop tools, models, strategies and other methods to preserve or document websites, but successful Web preservation also requires comprehending how the dynamic environment in which components thrive can be captured. In this essay I emphasize the importance of capturing the broader environment of platforms and social interactions in which many of these artworks thrive. Next to highlighting some of the difficulties in capturing these contexts, I explore storytelling as a method to develop and enrich a historic understanding of online cultures.

Presentatie van SAP Jaarboek 19
29 November 2018, Amsterdam Museum

 

Op donderdag 29 november, tijdens de Werelddag van de Digitale Duurzaamheid, presenteert de Stichting Archiefpublicaties haar Jaarboek 19 Preserveren, Stappen zetten in een nieuw vakgebied.
De zeventien artikelen in dit jaarboek beschrijven het ontstaan en de ontwikkeling van een nieuw vakgebied, digitale preservering. Een vakgebied waarin verschillende disciplines elkaar versterken en waarin flink gepionierd wordt. Maar ook een vakgebied waarin nog veel discussie is en zelfs de term ‘preservering’ niet eenduidig gedefinieerd blijkt te zijn. De artikelen bewegen tussen ‘vroeger en nu’ en behandelen zowel het ‘(be)denken als het doen’: de theorie en de praktijk. Beide weerbarstig, toch laten de artikelen vooruitgang zien: e-depots worden ingericht, kennis en ervaringen gedeeld, nagedacht over (toekomstige) samenwerking en taakverdeling, gepeinsd over andere benaderingen en nieuwe strategieën.
De presentatie van het jaarboek vindt plaats tijdens een bijeenkomst die de Stichting Archiefpublicaties organiseert met het Netwerk Digitaal Erfgoed. Naast een toelichting op het jaarboek en de officiële presentatie geven vier auteurs een korte presentatie in aansluiting op hun artikel. De bijeenkomst in het Auditorium van het Amsterdam Museum wordt afgesloten met een kleine lunch.

 

Programma

10:15-10:30 Ontvangst, koffie

10:30-10:45  Opening en woord van welkom

10:45-11:45

11:45-12:00  

12:00-12:30 Lunch

Abstract

Much progress has been made to develop tools, models, strategies and other methods to preserve or document websites (for example, Brugger 2008, 2009 and Rogers 2013), but successful Web preservation also requires comprehending how the dynamic environment in which components thrive can be captured. To enable a future reconstruction of aesthetics, accountability or heritage it is crucial to understand the context in which these websites were functioning. Within the short timespan of a mere twenty years people have become accustomed to browsing the Web, finding all kinds of information just by clicking from link to link. While information oozes by, the context of how the information surfaces, what strata one search or the click on one link can cause is forgotten immediately since the new is there within milliseconds. The dynamics of the Web have become invisible for many of its users and the way data came to be is forgotten. Focusing on the preservation of art in the Web, in what follows I will emphasize the importance of capturing the broader environment of platforms and social interactions in which many of these artworks thrive. Next to highlighting some of the difficulties in capturing these contexts, I explore storytelling as a method to develop and enrich a historic understanding of online cultures.


* * * * * * * * * * * *

T O    T O P