Art Mediated by Technology

Published on May 29th, 2008


* * * * * * * * * * * *

Nieuwe platformen en media als 'Urban Screens' en 'Locative Media' zorgen voor andere vormen van informatieoverdracht en sociale netwerken. Deze recente ontwikkelingen bieden ook nieuwe presentatiemogelijkheden voor culturele instellingen, erfgoed en musea Hoe kunnen culturele organisaties inspelen op de mogelijkheden die deze technologieën bieden? Wat zijn de uitdagingen van deze platformen? Hoe toegankelijk zijn deze nieuwe vormen van communicatie? Verandert het ook de sociale in- en uitsluiting van verschillende groepen mensen? Wat zijn de politieke gevolgen van de opkomst van Locative Media en Urban Screens?

De expertmeeting / workshop Art Mediated by Technology wordt georganiseerd door Virtueel Platform en de Westergasfabriek in Amsterdam op 29 mei 2008.

Nieuwe platformen en media als ‘Urban Screens’ en ‘Locative Media’ zorgen voor andere vormen van informatieoverdracht en sociale netwerken. Deze recente ontwikkelingen bieden ook nieuwe presentatiemogelijkheden voor culturele instellingen, erfgoed en musea Hoe kunnen culturele organisaties inspelen op de mogelijkheden die deze technologieën bieden? Wat zijn de uitdagingen van deze platformen? Hoe toegankelijk zijn deze nieuwe vormen van communicatie? Verandert het ook de sociale in- en uitsluiting van verschillende groepen mensen? Wat zijn de politieke gevolgen van de opkomst van Locative Media en Urban Screens?

De dag begint met twee lezingen van Teresa Dillon over Locative Media en Susa Pop over Urban Screens.

Na de lunch wordt de groep in kleine werkgroepen gedeeld die elk een aparte case studie zullen krijgen. De volgende vragen komen onder andere aan de orde: Wat leveren deze projecten op? Welke problemen komt men tegen en hoe worden die opgelost? Welke techniek is wenselijk en beschikbaar? In hoeverre worden relaties tussen mensen beïnvloed en versterkt of juist gefrustreerd door nieuwe communicatiemogelijkheden? Iedere werkgroep bestaat uit een case studie die door de maker/programmeur toegelicht wordt, een moderator die de discussie in banen leidt en een secretaris die aantekeningen maakt die eventueel later gebruikt zullen worden in de verwerking van de resultaten. Het doel van de werkgroepen is om te komen tot een ‘bestpractice’ voor Locative Media projecten en Urban Screen platformen.

De volgende doelen worden nagestreefd in de werkgroepen: kritiek en reflectie op de sociale en culturele toepassing van de technologieën; reflectie op de rol en methode die door de verschillende partijen gehanteerd wordt (zowel in het onderzoekstraject, productieproces als presentatie); vinden van succes factoren die nodig zijn om deze nieuwe platformen te gebruiken; aanwijzen van toekomstige mogelijkheden en/of wensen.

Na de discussies maken de afzonderlijke groepen hun bevindingen kenbaar in korte presentaties.

Tijdschema:
11.30 registratie deelnemers
12.00 welkom en introductie door Annet Dekker (Virtueel Platform)
12.05 presentatie Locative Media: Teresa Dillon [in het engels]
12.35 presentatie Urban Screens: Susa Pop [in het engels]
13.00 – 13.30 lunch
13.45 indeling werkgroepen
14.00 – 15.45 discussie
15.45 thee/koffie break
16.00 terugkoppeling resultaten uit de werkgroepen
17.00 einde / borrel
18.00 optioneel: opening Westergasterrein of tentoonstelling ‘Deep Screen: Art in Digital Culture’ Stedelijk Museum

Over de sprekers
Teresa Dillon (IRE) is oprichter van Polar Produce, een multidisciplinaire groep kunstenaars en ontwerpers uit Bristol (UK), die verbindingen leggen tussen mediakunst, onderzoek en live performances. Dillon’s interesse gaat uit naar het blootleggen van gedragsystemen, inter-relaties en ecologische nuances die in specifieke plekken, objecten en materialen ingebed zijn, hierbinnen onderzoekt zij menselijke en niet menselijke relaties. Haar werk is internationaal te zien (Europa, US en Australie) en zij heeft over deze onderwerpen meedere malen gepubliceerd. Naast haar werk bij Polar Produce werkt zij als kunstenaar, maakt zij onderdeel uit van het geluidsduo BOP, is zij freelance producent en onderzoeker (BBC), creatief directeur en programmeur (OFFLOAD, N.I.P.) en docent (Cambridge University). www.polarproduce.org/people.php?no=2

Susa Pop is directeur van het Public Art Lab in Berlijn. Zij heeft een aantal grote Urban Screen projecten opgezet. Haar interesse gaat uit naar het gebruik van digitale media in virtuele publieke ruimte. Hierbij richt zij zich op kunstprojecten die creatieve netwerken stimuleren waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke locatie van de openbare ruimte. www.publicartlab.org

1-5997748000_729947940e

3-5997197067_5906b51f24

2-5997749194_ef4654d7d6

Overzicht van de gepresenteerde locatieve media en urban screens projecten

CASZ – www.caszuidas.nl
door Jan Schuijren
Op het podium van Contemporary Art Screen Zuidas (CASZ), een initiatief van Virtueel Museum Zuidas en SKOR, worden in de publieke ruimte van het recent ontwikkelde stedelijke gebied de Zuidas in Amsterdam bewegende beelden uit de visuele kunsten getoond. Aan het Zuidplein presenteert CASZ een selectie van van videokunst van internationaal gerenommeerde kunstenaars en veelbelovend jong talent. Achttien uur per dag vermengt het werk, getoond op een LED scherm van 40m2, van deze kunstenaars zich met het publieke leven in de Zuidas. Het bijbehorende geluid is gratis verkrijgbaar via de mobiele telefoon, of -zoals tijdens de opening- door het geluidssysteem van het scherm zelf.

Visual Foreign Correspondents – www.visualcorrespondents.com
door Nanette Hoogslag en Petra Heck
Visual Foreign Correspondents is een maandelijkse serie audiovisuele kunstwerken voor het publieke scherm. Een wereldwijd netwerk van gerenommeerde kunstenaars wordt gevraagd hun persoonlijke visie te geven op de actualiteiten vanuit het land waar zij wonen en werken en die over te brengen aan mensen in de straat en op het net. Het scherm is als een raam waarin je een glimp van een andere wereld en een ander perspectief kunnen opvangen. De kunstenaars worden gevraagd hun visie te geven naar aanleiding van het onderwerp wat centraal staat in het programma “De Geglobaliseerde Glazen Bol” een live internationaal debatprogramma in de Balie, Amsterdam wat elke maand een ander aspect van de globalisering belicht. Tijdens dit programma wordt telkens de nieuwe video van Visual Foreign Correspondent gepresenteerd.

Pleinmuseum – www.pleinmuseum.nl
door Jan Kappers
Pleinmuseum is een initiatief en concept van ontwerper Rene van Engelenburg. Hij stelt een nieuw concept voor: een open, flexibel museum dat laagdrempelig is en vanzelfsprekend deel uitmaakt van de stedelijke omgeving. Pleinmuseum is een imposant architectonisch object van vijftien meter lang en zes meter hoog, opgebouwd uit frames van stalen buizen die zijn bespannen met wit projectiedoek. Overdag blijft het paviljoen gesloten en staat de vorm symbool voor het klassieke, traditionele museummodel van de ‘witte kubus’. Na zonsondergang opent het paviljoen zich hydraulisch, waardoor een dynamische, architectonische installatie vrijkomt die de ruimte royaal omarmt. De witte muren worden projectievlakken die telkens -als de huid van een kameleon- een ander uiterlijk aannemen. Zo wordt Pleinmuseum een eigentijds podium voor visuele communicatie; een platform waar kunstenaars en ontwerpers kunnen communiceren met een breed publiek binnen de context van de openbare ruimte.

Trading Mercator Stories – www.fattoriamediale.org
door Martine Posthuma de Boer
Het project Trading Mercator Stories (TMS), opgezet door Valentina Nisi, Martine Posthuma de Boer en Ian Oakley, is een locatiegebonden narratieve ervaring, waarbij verhalen en plaatsen door middel van locatieve mobiele technologie samen worden gebracht. Op verschillende locaties in de Baarsjes in Amsterdam werden audiovisuele verhalen van bewoners en studenten getoond. TMS probeert op die manier de atmosfeer, het karakter, de persoonlijkheid en de behoeften van de Baarsjes in beeld te brengen. Vanuit de bewoners van de buurt tracht TMS een ander beeld van de wijk neer te zetten. Een beeld dat geconstrueerd is uit de verhalen en ervaringen van de mensen die er wonen, niet het beeld van een achterstandswijk dat vaak in de media te zien is. Bij de Openbare Bibliotheek aan het Marcatorplein kon de bezoeker een smartphone lenen en zijn zwerftocht door de Baarsjes beginnen.

Museum++ [project in ontwikkeling] – www.waag.org / www.tropenmuseum.nl
door Lucas Evers en Ronald Lenz
In een samenwerking tussen Waag Society, het Koninklijk Instituut voor de Tropen en You Are Not Here (een groep gamedesigners, ontwerpers en kunstenaars uit New York) zal Museum++ worden op gezet. In het Musuem++ zal het mogelijk zijn voor de bezoeker om met behulp van mobiele communicatietechnologie verhalen van stadbewoners en digitale onderdelen uit museale- en documentairecollecties te ervaren. Met behulp van deze technologie wordt het koloniale (slavernij) verleden van Amsterdam ontsloten. Vanuit de collectie van het Koninklijk Instituut voor de Tropen worden twee interactieve online kaarten gemaakt. Een van Amsterdam, en een van locaties in de wereld waar de West-Indische Compagnie actief was. Het museum kan ‘bezocht’ worden door wandelingen door de stad. Bovendien kunnen bezoekers zelf multimediale informatie toevoegen aan de kaarten en locaties.

Levend Park [project in ontwikkeling] – www.westergasfabriek.nl
door Pol Eggermont
Het project Levend Park wil met behulp van digitale communicatietechnologieën het verleden en heden van de Westergasfabriek ontsluiten. Het is de bedoeling dat het terrein van de Westergasfabriek veranderd in het park van de 21st eeuw. Hiervoor zal een digitale infrastructuur aangelegd worden waarin het verhaal van de Westergas gekoppeld wordt aan de ervaringen en verhalen van het publiek en de gebruikers. In een wandeling over het terrein kan de bezoeker door feit en fictie reizen , het verleden verkennen, de programmering bekijken, zicht krijgen op de hedendaagse cultuur die op het terrein gemaakt wordt en zijn eigen verhaal achter laten. Rondleidingen, interactieve installaties en de gemeenschap zullen inhoudelijk aan elkaar worden gekoppeld.

 

Enkele literatuur suggesties voor achtergrond informatie over Locative Media en Urban Screens

[Locative Media] Adam Greenfield and Mark Shepard, Urban Computing and its Discontents (New York: The Architectural League of New York, 2007) online: www.lulu.com/content/1554599

Drew Hemment (ed.), Leonardo Electronic Almanac, Locative Media Special Issue (New York: MIT Press, Vol14, Issue03, 2006) online: leoalmanac.org/journal/vol_14/lea_v14_n03-04/

Michael Crang, Tracey Crosbie and Stephen Graham, “Variable Geometries of Connection: Urban Digital Divides and the Uses of Information Technology”, in: Urban Studies (New York: Routledge, Vol. 43, No. 13, 2551–2570, December 2006) online: www.geography.dur.ac.uk/information/staff/personal/graham/graham_documents/DOC%2011.pdf

[Urban Screens] Mirjam Struppek, “Urban Screens – The Urbane Potential of Public Screens for Interaction”, in: intelligent agent Vol. 6 No. 2, Special Issue: Papers presented at the ISEA2006 Symposium, August 2006 online: www.intelligentagent.com/archive/Vol6_No2_interactive_city_struppek.htm

Lev Manovich, “The Poetics of Urban Media Surfaces”, in: First Monday, Special Issue #4: Urban Screens: Discovering the potential of outdoor screens for urban society (peer reviewed journal on the internet – February 2006) online: www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/issue/view/217


* * * * * * * * * * * *

T O    T O P